Menu

Tag: Zakat Peternakan

zakat ternak ayam

PERHITUNGAN ZAKAT PETERNAKAN AYAM…

2329
ZAKAT PETERNAKAN AYAM BROILER.¬†Zakat Peternakan atau Zakat dari Hasil Ternak (salah satu jenis Zakat Maal) meliputi hasil dari peternakan…